Home       Organisatie    Examens    Activiteitenrooster    Lesmaterialen    Leden    Contact    [Ledeninfo]

Lesmaterialen

 


LPM lesmaterialen


Iedere school/organisatie verzorgt de lessen naar eigen systeem en inzicht. In de LPM-kwalificatie dossiers voor costumière en kleermaker zijn kennis van textielwaren en ondernemerschap opgenomen. Bij de start van het LPM waren er scholen die voor deze vakken niet de beschikking hadden over een eigen lesplan of speciale lesboeken voor onderricht in deze vakken.

Om tot een gelijk eindniveau te komen heeft het LPM ten behoeve van organisaties en scholen -die daar behoefte aan hebben- lesboeken ontwikkeld voor textielwarenkennis en ondernemerschap.


Het Alledaags Textiel kwam tot stand in 2004 en is sindsdien een zeer aantrekkelijk en instructief werkboek gebleken. Uitgangspunt voor dit boek is een bescheiden hoeveelheid theorie en een grote hoeveelheid praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten bestaan voornamelijk uit het analyseren van 66 -bij het boek geleverde- stofstalen. Het formaat van deze stalen is 8 x 10cm, een formaat waarmee een goede indruk kan worden gekregen van het karakter, de grondstof, de binding en de bewerkingen van een stof.

Het boek is uitgegeven in een 4-rings klemmap, waardoor de inhoud eenvoudig met nieuwe stalen aangevuld kan worden en wordt geleverd met garenloepje (ook wel: weversloep of dradenteller genoemd).


Door de eenvoudige opzet en de grote hoeveelheid stalen is het Alledaags Textiel ook een praktisch hulpmiddel in de lesruimte bij het geven van hobby naailessen. Door de cursisten - met een simpel brandproefje of kijken door een garenloepje- vertrouwd te maken met de eigenschappen van stoffen die zij kiezen voor hun kleding, kan de docent spelenderwijs hun belangstelling voor textiel ontwikkelen.


Om de basiskennis van textiel, voor het maken van kleding, voortaan compleet aan te kunnen bieden wordt vanaf voorjaar 2016 het lesboek Alledaags Textiel standaard uitgegeven met de voeringkaart en de binnenwerkkaart. Deze kaarten blijven uiteraard ook los verkrijgbaar.


In het Alledaags Textiel is een stofnamenlijst opgenomen. In deze lijst staan de stoffen op alfabetische volgorde vermeld, voorzien van omschrijving, binding en toepassingsmogelijkheden. Uiteraard is het niet mogelijk geweest alle stoffen uit de lijst als stofstaal in het lesboek mee te leveren. Bovendien blijft textielwarenkennis in ontwikkeling en komen er ieder jaar nieuwe stoffen op de markt. Om de stoffenlijst te kunnen completeren en de leden met nieuwe stoffen kennis te laten maken geeft het LPM jaarlijks een stalenset uit van gemiddeld 9 stalen. In deze set zitten de -5- examenstalen van het laatste examen en 4 nieuwe stalen. De examenstalen kunnen geheel nieuwe bevatten, maar ook variaties van reeds bekende uit het boek.


Oud cursisten en overige relaties die deze jaarlijkse  stalensets niet meer via hun school kunnen betrekken, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat om deze stalen toe gestuurd te krijgen.

De werkboek Alledaags Textiel en de stalensets zijn te bestellen bij mw. Maaike Bijster per telefoon: (023) 5350606 of via e-mail middels de hieronder geplaatste bestellijst.


Het lege analyseformulier om het analyseren te oefenen is hieronder bijgevoegd. Dit formulier is ook te gebruiken voor het analyseren van stoffen die cursisten gebruiken in de eigen lesruimte. De zelf verzamelde stalen kunnen worden bewaard in de speciaal daarvoor aangeschafte plastic insteekhoezen. (zie materialenlijst hierboven)

download:

Bestelformulier Alledaags Textiel 01-09-2016.xls

AT_Stalenformulier.pdf

Binnenwerk:

“voelbare” voorbeelden van   voornamelijk minder gangbare tussenvoeringen, zoals:  paardenhaar voor los binnenwerk of plastrons, haar- en woldoeken en vlieselines.

Voeringen:

voorbeelden van zeer verschillende voeringen wat betreft kwaliteit, zachtheid en souplesse

Een aantrekkelijke uitbreiding van uw collectie in Alledaags Textiel.

Bedrijfsvoering voor de kleermaker, als zelfstandig ondernemer.


Hoewel zeer noodzakelijk, heeft dit onderwerp niet de meeste belangstelling van de kleermaker die voornamelijk op handvaardigheid en praktijk gericht is. Het was dan ook niet eenvoudig de basis van betrekkelijk saaie stof uit te diepen en aantrekkelijk te presenteren. Het LPM is van mening dat dit toch is gelukt en dat de toekomstig kleermaker met kennis uit dit lesboek voldoende geïnformeerd is om een eigen atelier te starten en er inkomen uit te genereren.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Investeringen voor de kleermaker

 2. Kostprijsberekeningen

 3. Planning en controle van de productie

 4. Boekhouding of financiële administratie

 5. Kamer van Koophandel

 6. Belastingdienst

 7. Reclame

 8. Omgang met klanten

 9. Aansprakelijkheden, verzekeringen en pensioen

 10. Rekentabellen voor kostprijsberekeningen


Het lesboek is eveneens te bestellen bij mevrouw Maaike Bijster en kost € 24,95

exclusief verzendkosten.

De LPM lesmaterialen:


Bedrijfsvoering

Alledaags Textiel                    inclusief dradenteller

stalenset 2016                       thema “breisels” 

stalenset 2015                       thema “dubbeldoek”

stalenset 2014                       thema “Badstof”      

stalenset 2013                       thema “Blauw”

stalenset 2012                       thema “Ruiten”

stalenset 2011                       thema “Voeringen”

stalenset 2010.                   

binnenwerk                           kaart met stalen voor verstevigingen

voeringen                             kaart met stalen van voeringstoffen     

dradenteller  (garenloep)       

losse map met voorblad         bied de mogelijkheid om met de insteekhoezen

insteekhoezen per 10 stuks    zelf een alfabetische collectie stalen samen te

                                           stellen                                         

exclusief verzendkosten.

Het werkboek is eveneens te bestellen bij “Marlo Fashion Magazines”.

 1. Extra stalensets:

 2. Binnenwerk

 3. Voeringen

 1. Alledaags Textiel

 1. Extra stalensets:

 2. Binnenwerk

 3. Voeringen

 1. Jaarlijkse stalensets:

 1. overzicht lesmaterialen: