Home       Organisatie    Examens    Activiteitenrooster    Lesmaterialen    Leden    Contact    [Ledeninfo]

 


In verband met de progressieve terugloop van belangstelling voor het modevakonderwijs is, na lang voorbereidend overleg, op 4 april 2002 een vereniging opgericht die de naam had: “Landelijk Platform Modevakonderwijs en –examens” en tegenwoordig “Landelijk Platform Modevakonderwijs” heet.Het LPM heeft onderstaande doelstellingen ontwikkeld en gerealiseerd:


  1. De leden verzorgen de opleidingen in eigen school of organisatie, met eigen tekensysteem en  leermiddelen.

  2. Het modevakonderwijs promoten en modevakexamens organiseren waar alle leden hun kandidaten aan kunnen laten deelnemen.*)

  3. Uitreiken van landelijk vakdiploma’s op een goed theoretisch en praktisch onderbouwd niveau. Dit niveau wordt gegarandeerd door de branche-erkenning welke door de branchevereniging MODINT wordt toegekend.


  1. De lesgelden op een marktconform niveau brengen, om het ambacht veilig te stellen.

  2. Organiseren van LPM "Praktijkdagen"/ workshops.

*)   De examens zijn ook opengesteld voor kandidaten van niet aangesloten scholen.


Het LPM heeft een nauw samenwerkingsverband met de Branchevereniging voor Mode Ambachten.

Wat is het Landelijk Platform Modevakonderwijs (LPM)?

Home